Reklama

GÓRSKI

Ludwik (1818-1908)

publicysta, konserwatywny działacz społeczny, jeden z przywódców "białych" w Królestwie Polskim, współzałożyciel Towarzystwa Rolniczego; postulował powolne uwłaszczenie chłopów; autor artykułów i rozpraw ekonomicznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama