ANEMON

zawilec wieńcowy (Anemone coronaria)

roślina ozdobna z rodzaju zawilców; wys. do 35 cm; rośnie dziko na obszarze śródziemnomorskim i na Bliskim Wsch.; uprawiana w licznych odmianach dla różnobarwnych kwiatów (także w Polsce).

Reklama

Powiązane hasła:

ZAWILEC WIEŃCOWY, anemone coronaria, HABITUACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama