ARAWANA

(Osteoglossum bicirrhosum)

ryba z podrzędu kostnojęzycznych zamieszkująca dorzecze Amazonki; dł. ok. 1 m; żywi się bezkręgowcami i rybami oraz owadami i ptakami, na które poluje wyskakując wysoko nad wodę; chroni ikrę w pysku aż do wylęgu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama