BASSOWATE

(Centrarchidae)

rodzina ryb słodkowodnych z rzędu okoniokształtnych; ok. 30 gat.; zamieszkują spokojne stawy i jeziora Ameryki Płn., kilka gat. sprowadzonych do Europy w celach hodowlanych, np. bass wielkogębowy spotykany w stawach rybnych w Polsce; dł. od 3 (rodzaj Elassoma) do 70 cm (bass wielkogębowy Micropterus salmoides); ciało z reguły kolorowe; żywią się rybami i bezkręgowcami; samce strzegą ikry i młodych; gat. bass. słoneczny (Lepomis gibbosus) hodowany w akwariach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama