CHWAST RYBNY

ryby słodko-wodne niepożądane w stawach gospodarstw rybackich; wszystkie ryby nie będące przedmiotem hodowli; w rzekach i jeziorach ryby wyrządzające szkody (np. ciernik, jazgarz, sumik karłowaty).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama