ICHTIOFAUNA

ogół gatunków zamieszkujących dane jezioro, rzekę, morze lub ich części albo zbiorniki wodne na jakimś obszarze (np. jeziora Pojezierza Mazurskiego), względnie ogół ryb zasiedlających zbiorniki wodne w danym czasie geologicznym (np. ichtiofauna dewonu).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama