IGLICZNIA

(Syngnathus typhle)

z rzędu igliczniokształtnych; dł. samicy do 30 cm (w Bałtyku do 20 cm), samce mniejsze; ciało b. wąskie, skóra pokryta kostnymi płytkami; zrośnięte kości szczęk tworzą wydłużony ryjek; żywi się planktonem; potomstwem opiekuje się samiec - w czasie tarła na jego brzuchu tworzy się torba lęgowa, do której samica składa ikrę; żyje w strefie przybrzeżnych wodorostów mórz ciepłych i umiarkowanych; bez znaczenia gospodarczego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama