IGLICZNIOWATE

(Syngnathidae)

rodzina z rzędu igliczniokształtnych, ok. 2O0 gat.; ciało opancerzone płytkami kostnymi, wężowate, długie (do 2 m), pysk wydłużony (składa się ze zrośniętych kości szczęk), zakończony bezzębnym otworem gębowym; żywią się planktonem; potomstwem opiekuje się samiec, u części gat. w czasie tarła na brzuchu samców tworzy się torba lęgowa, do której samica składa ikrę; pływają powoli; większość żyje w ciepłych morzach (nieliczne w wodach słodkich), gat. iglicznia (Synghnathus typhle) i wężynka (Nerophis ophidion) w Bałtyku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama