KĄSACZOKSZTAŁTNE

(Characiformes)

rząd słodkowodnych kostnoszkieletowych; 16 rodzin, w tym najliczniejsza kąsaczowatych (ok. 900 gat.), ok. 1400 gat.; zamieszkują rzeki i jeziora Ameryki Płd. i Środk. oraz równikowej Afryki; charakterystyczną cechą k. jest występowanie (podobnie jak u karpiokształtnych i sumokształtnych) systemu kostek przewodzących dźwięki (tzw. aparat Webera); niektóre gat. potrafią wydawać odgłosy; wielkość od kilku mm do 1 m; kształt ciała zróżnicowany, najczęściej bocznie spłaszczony lub walcowaty; u większości gat. występuje płetwa tłuszczowa; wiele gat. drapieżnych, część owadożernych i roślinożernych, niektóre żywią się łuskami innych ryb; kilka gat. zalicza się do tzw. „latających ryb” (zaatakowane przez drapieżnika wyskakują nad powierzchnię wody i przelatują kilka metrów); zaliczane do k. trahirowate (Trachinidae) potrafią oddychać powietrzem atmosferycznym i przemieszczać się po lądzie z jednego do drugiego zbiornika wodnego; wiele gat. poławianych i akwariowych (m.in. bystrzyki i zwinniki).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama