Reklama

AMBLIPODY

(Amblypoda)

rząd wymarłych ssaków kopytnych, żyjących na półkuli płn. na pocz. trzeciorzędu; ciało krępe, przypominające hipopotama, kończyny słupowate, pięciopalczaste.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama