amylazy

enzymy (hydrolazy) katalizujące hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą przede wszystkim α-amylaza i β-amylaza. Obie rozrywają wiązania

Reklama

a-1,4-glikozydowe, a różnica między nimi polega na odmiennym mechanizmie rozszczepiania hydrolitycznego skrobi i tworzeniu się dwóch odmiennych cząsteczek maltozy. α-amylaza (ptialina, endoamylaza) jest obecna w ślinie, soku trzustkowym i, podobnie jak β-amylaza (egzoamylaza), w tkankach roślinnych. Obie działają na skrobię, glikogen i pokrewne polisacharydy.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama