Reklama

AZOTOBAKTER

(Azotobacter)

bakteria tlenowa występująca powszechnie w glebach, ściekach i akwenach wodnych; w warunkach tlenowych a. wiąże azot atmosferyczny wykorzystując go do syntezy związków azotowych, które wzbogacają podłoże i są przyswajane przez inne mikroorganizmy oraz przez rośliny wyższe; najpospolitszy w naszym kraju gat. z rodzaju a. - A. chroococcum - odkryty został 1901 przez M. Beijerincka; kultury a. używane są jako nawóz bakteryjny (azotobakteryna).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama