NITROZOBAKTERIE

samożywne bakterie tlenowe z rodzaju Nitrosomonas, wiążące dwutlenek węgla w chemosyntezie kosztem energii uwalnianej przy utlenianiu amoniaku na azotyny; żyją łącznie z nitrobakteriami, z którymi dokonują nitryfikacji; występują pospolicie w glebie i oborniku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama