ANGIOENCEFALOGRAFIA

badanie radiologiczne polegające na ocenie stanu naczyń mózgowych; przeprowadza się po podaniu do nich środka kontrastującego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama