Reklama

EBEL Jean Pierre

(ur. 1920)

francuski biochemikbiolog molekularny; prof. Uniw. L. Pasteura w Strasburgu, dyr. Inst. Biologii Molekularnej i Komórkowej Centre National de la Recherche Scientifique; czł. franc. Akad. Nauk, czł. PAN; poprzez badania struktury i funkcji makrocząsteczek uczestniczących w ekspresji informacji genetycznej ustalił pierwszorzędową strukturę 16S i 23S RNArybosomów Escherichia coli; badania biologicznej funkcji polifosforanów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama