FITOSOCJOLOGIA

socjologia roślin

nauka o zbiorowiskach roślin i prawidłowościach rządzących ich powstawaniem i rozwojem; f. bada prawidłowości rządzące składem florystycznym, strukturą i dynamiką oraz rozmieszczeniem zespołów roślin, zajmuje się także systematyką zbiorowisk, co pozwala na ustalenie typów fitocenozy (zespołu roślinnego); podstawy i nazwę f. stworzył 1896 J. Paczoski; ustalenia f. wykorzystuje się w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. w leśnictwie, łąkarstwie, torfoznawstwie, rolnictwie oraz przy rekultywacji nieużytków, walce z erozją i utrwalaniu wydm.

Reklama

Powiązane hasła:

FITOCENOZA, SOCJOLOGIA ROŚLIN, FITOCENOLOGIA, DZIUBAŁTOWSKI Seweryn

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama