Reklama

GEOBOTANIKA

dział botaniki obejmujący fitogeografię, fitosocjologię i ekologię roślin, uważane obecnie za samodzielne dyscypliny naukowe.

Reklama

Powiązane hasła:

HERBICH, ROŚLINNOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama