JUSSIEU

de

rodzina botaników francuskich, której przedstawiciele wnieśli wielki wkład do florystyki; BERNARD (1699-1777) zał. ogród botaniczny w Trianon k. Wersalu, uporządkował rośliny wg systemu naturalnego, tworząc podstawy systematyki filogenetycznej; jego bratanek ANTOINE LAURENT (1748-1836) upowszechnił i udoskonalił ten system, zaś w dziele Genera plantarum... sformułował podstawy klasyfikacji opartej na pokrewieństwie filogenetycznym; uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela swej rodziny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama