KĄCKI

Walenty (XVI-XVII w.)

pszczelarz, autor pierwszego polskiego i najstarszego słowiańskiego dzieła o pszczelarstwie Nauka koło pasiek... (1614, kilka wydań do XIX w.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama