ŁĄKARSTWO

wiedza o łąkach i pastwiskach oraz uzyskiwaniu z nich wysokich plonów pełnowartościowej paszy (zielonej, siana); ł. oparte na badaniach nauk. rozwija się w Europie Środk. od 2. poł. XVIII w. (w Polsce m.in. J.K. Kluk, M. Oczapowski).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama