ŁĄKOZNAWSTWO

teoretyczna podstawa łąkarstwa; omawia prawa przyrody warunkujące rozwój zespołów roślin trawiastych; obejmuje fitosocjologię łąkarską, typologię trwałych użytków zielonych, gleboznawstwo łąkowe i hydrologię; badania opiera zwł. na klasyfikacji i typologii łąk i pastwisk oraz porównawczej analizie składu ich flory, wydajności i wartości pastewnej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama