MIKROPALEONTOLOGIA

kierunek paleontologii stosowanej zajmujący się badaniem kopalnych organizmów o mikroskopowej wielkości (otwornic, małżoraczków, elementów szkieletowych większych organizmów); ma na celu określenie wieku względnego warstw skorupy ziemskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

EHRENBERG Christian Gottfried, GRZYBOWSKI, POŻARYSKI

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama