PALEOBIOLOGIA

dział paleontologii zajmujący się wykrywaniem i badaniem związków między budową a funkcjami kopalnych organizmów i warunkami ekologicznymi, w jakich żyły; badania zasadzają się na znajomości funkcjonalnej anatomii porównawczej organizmów oraz na danych geologicznych; p. ma duże znaczenie dla poznania przebiegu procesów ewolucyjnych w przeszłości i wpływu różnych warunków środowiska na świat organizmów żywych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama