PALUDOLOGIA

bagnoznawstwo; nauka o tworzeniu się i ewolucji bagien; dział hydrografii i biogeografii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama