RADIOBIOLOGIA

nauka zajmująca się badaniem wpływu promieniowania nadfioletowego i jonizującego na organizmy żywe i ich procesy życiowe (a więc podstawowe procesy biochem. i biofiz., reakcje komórek, tkanek, narządów i organizmu jako całości); stanowi teoretyczną podstawę radiologii lekarskiej; rozwój r. związany jest z odkryciem promieni rentgenowskich i pierwiastków promieniotwórczych na przełomie XIX i XX w.; początkowo r. zajmowała się badaniem zmian morfologicznych w tkankach i narządach napromieniowanych, wpływem promieniowania na zjawiska dziedziczności i występowaniem mutacji (1927 H.J. Müller zaobserwował u drozofili powstawanie mutacji pod wpływem promieniowania rentgenowskiego); ob. wyniki badań radiobiologicznych wykorzystywane są przy ocenie wpływu promieniowania na zespoły genów oraz układ rozrodczy, krwiotwórczy, immunologiczny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama