SOSNOWSKI

Jan (1876-1938)

zoolog, fizjolog, współzał. Tow. Naukowego W-wskiego i Tow. Kursów Naukowych w Warszawie, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (dwukrotnie rektor); badania dotyczące przemiany materii, fizjologii mięśni i nerwów, zjawisk elektrycznych w narządach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama