Reklama

DINOCERATY

(Dinocerata)

podrząd kopalnych ssaków kopytnych z rzędu trębowców; duże formy o masywnej budowie ciała, niewielkie szablaste kły; na czaszce trzy pary kostnych wyrostków; zamieszkiwały Amerykę Płn. i Azję w paleocenieeocenie.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama