MEZOPITEK

(Mesopithecus pentelicus)

kopalna pramałpa wąskonosa, ogoniasta, z 2. połowy trzeciorzędu; prawdopodobnie przodek współcz. małp "zwierzokształtnych"; szczątki kostne m. odkryto m.in. w Pikerni (Grecja 1838), na Węgrzech.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama