PRZEWODNIA SKAMIENIAŁOŚĆ

skamieniałe szczątki zwierząt lub roślin żyjących stosunkowo krótko, ale na rozległych obszarach Ziemi; pozwalają w miarę dokładnie określić wiek skały zawierającej te szczątki; np. dla syluru charakterystyczne są p.s. w postaci graptolitów; ich odnalezienie w jakiejś skale uzasadnia domniemanie, iż powstała ona w epoce syluru.

Reklama

Powiązane hasła:

POZIOM, PROMIENICE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama