SEJMURIA

(Seymouria)

przedstawiciel antrakozaurów z wczesnego permu; dł. ciała ok. 0,5 m; budowa czaszki o cechach zarówno płazów, jak i gadów; wg niektórych hipotez stanowi brakujące ogniwo między płazami a gadami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama