Reklama

"PRZEGLĄD KATOLICKI"

czasopismo (w różnych okresach tygodnik lub dwutygodnik) wydawane w Warszawie (z przerwami: 1915-22, 1938-83) przez Archidiecezję Warszawską; oprócz informacji z życia Kościoła w Polsce i na świecie podejmuje problematykę religijną, kulturalną, społ-polit.; red. nacz. (po 1983): ksiądz W. Wojdecki, ksiądz J. Miazek, A. Zelga, S. Koczot.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama