Reklama

aberracja światła

pozorne przemieszczenie położenia ciała niebieskiego związane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła oraz ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z ruchem obrotowym Ziemi, a. r o c z n a z jej ruchem wokół Słońca. A. w i e k o- w a jest wynikiem ruchu Układu Słonecznego jako całości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama