analiza dźwięku

rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, tj. amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( analiza harmoniczna).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama