ATTO

przedrostek do oznaczania podwielokrotności jednostek miar; oznacza jednostkę 10-18 razy mniejszą; w połączeniu z symbolem jednostki oznaczany małą literą a.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama