AVOGADRA PRAWO

prawo sformułowane 1811 przez A. Avogadra: jednakowe objętości różnych gazów doskonałych w tych samych warunkach (ciśnienie i temperatura) zawierają jednakową liczbę cząsteczek; inaczej sformułowane p.A. mówi, że mole różnych gazów w tych samych warunkach zajmują tę samą objętość (np. 22,41383 dm3 w temp. 273,15 K i pod ciśn.101325 Pa); niezależnie p.A. sformułował także A.M. Ampere.

Reklama

Powiązane hasła:

MOLOWA OBJĘTOŚĆ, AVOGADRO DI QUAREGNA Amadeo

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama