BAUSCHINGERA EFEKT

zjawisko występujące w metalach i stopach polegające na tym, że materiał poddany odkształceniom plastycznym w danym kierunku (np. rozciąganie) wykazuje po zmianie kierunku odkształcania na przeciwny (ściskanie) niższą niż poprzednio wartość granicy plastyczności, natomiast materiał odkształcony wcześniej plastycznie, a następnie odciążony, w przypadku ponownego obciążenia wykazuje wyższą niż pierwotnie granicę plastyczności.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama