BOUGUERA-LAMBERTA-BEERA PRAWO

prawo opisujące stopniowe osłabienie równoległej wiązki światła monochromatycznego przy przechodzeniu przez pochłaniający ośrodek; zgodnie z p.B.-L.-B. natężenie światła po przejściu przez warstwę ośrodka o grubości l wynosi I = I0exp(-ecl), gdzie I0 - natężenie światła padającego na warstwę o grubości l, e - współczynnik absorpcji światła na jednostkę stężenia substancji c (zależy on od natury i stanu substancji oraz długości fali padającego światła).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama