BOYLE'A I MARIOTTE'A PRAWO

jedno z praw fizycznych dot. zachowania się gazów; wg prawa B. i M. dla gazu doskonałego w procesie izotermicznym tzn. w stałej temp. iloczyn objętości V gazu i jego ciśnienia p jest wielkością stałą pV = const.; prawo to zostało odkryte doświadczalnie przez R. Boyle'a (1662) i niezależnie od niego przez E. Mariotte'a (1676).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama