COULOMBA PRAWO

jedno z podstawowych praw elektrostatyki, określające siłę wzajemnego oddziaływania (odpychania lub przyciągania) dwóch punktowych ładunków elektrycznych; jest ona wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie - do kwadratu ich odległości.

Reklama

Powiązane hasła:

ELEKTROSTATYKA, COULOMB Charles Augustin, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, KONORSKI, POLE ELEKTRYCZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama