CURIE PRAWO

podatność magnetyczna ciał paramagnetycznych jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwględnej; w niskich temperaturach powyższa zależność nie jest spełniana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama