DAWIDENKOWA-FRIEDMANA HIPOTEZA

hipoteza wyjaśniająca, dlaczego - w zależności od sposobu obciążenia - ten sam materiał może pękać, raz na skutek odkształceń plastycznych (złom poślizgowy), innym razem w wyniku odkształceń sprężystych (złom rozdzielczy), pomimo że wystąpiły także odkształcenia trwałe (plastyczne). N. Dawidenkow zainicjował poszukiwania rozwiązań teoretycznych tego zagadnienia, rozwiązał je inż. radziecki J.B. Friedman, a jego rozwiązanie rozszerzył i unowocześnił T. Pełczyński, prof. Politechniki Warszawskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama