GIGANTYCZNY MAGNETOOPÓR

Giant Magnetoresistance, GMR

zjawisko kwantowomechaniczne odkryte w 1988 niezależnie przez A. FertaP. Grünberga; GMR zachodzi w cienkich warstwach ferromagnetycznych przełożonych warstwą niemagnetyczną o grubości ok. 1 nm (zaledwie kilku atomów); objawia się w formie znacznego zmniejszenia oporu elektrycznego w obecności pola magnetycznego (warstwowy przewodnik na najdrobniejsze zmiany pola magnetycznego reaguje bardzo dużymi zmianami oporu); odkrycie GMR rozpoczęło erę spintroniki i bardzo szybko znalazło praktyczne zastosowanie w przemyśle elektronicznym i samochodowym, m.in. od 1997 wykorzystywane jest w głowicach do odczytu stosowanych w twardych dyskach, umożliwiło ich miniaturyzację i zwiększenie ich pojemności.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama