HAASA PRAWO

prawo fizjologiczno-akustyczne, sformułowane przez fizyka niem. H. Haasa; wg niego jeśli sygnał dochodzący do odbiorcy ze źródła B ma niewielkie opóźnienie (40-100 ms) względem sygnału dochodzącego ze źródła A, to pozorny obraz źródła dźwięku przesuwa się w kierunku źródła A; przy opóźnieniu ok. 10 ms dźwięk ze źródła B przestaje być słyszalny i pozorne źródło dźwięku zostaje utożsamione ze źródłem A; dopiero gdy poziom natężenia dźwięku ze źródła B jest większy niż ze źródła A o 10 dB, dźwięki zaczynają być słyszane oddzielnie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama