Heisenberga zasada nieoznaczoności

iloczyn nieokreśloności pędu Δp inieokreśloności położenia Δx jest rzędu stałej Plancka; (Δp) (Δx) ł h/2π. Poruszającą się cząstkę klasyczną możemy dokładnie zlokalizować wkażdej chwili ipodać jej pęd. Dla cząstki kwantowej (której zgodnie zhipotezą de Broglie’a odpowiada grupa fal, poruszająca się ztą samą prędkością, co nasza cząstka) nie jest możliwe równoczesne określenie jej położenia ipędu. Jeśli cząstka ma określony pęd, to zgodnie z z.n.H.

Reklama

Δp = 0, awięc jej współrzędna będzie całkowicie nieokreślona, gdyż musi być

Δx = Ą. Możemy powiedzieć, że "cząstka" zachowuje się jak fala. Jeśli znana jest współrzędna, to Δx = 0 iniczego nie wiemy ojej pędzie (Δp = Ą). Inaczej mówiąc "fala" zachowuje się jak cząstka. Podobną relację podał Heisenberg dla nieokreśloności energii ΔE inieokreśloności czasu Δt, tj. (ΔE) (Δt) ł h/2π.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama