HENRY'EGO PRAWO

prawo odkryte 1803 przez W. Henry'ego; głosi, że w stanie równowagi masa m gazu rozpuszczonego w danej objętości cieczy w danej temperaturze jest proporcjonalna do ciśnienia p tego gazu nad roztworem: m = kp (k - współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju gazu i temperatury); p.H. spełniają roztwory doskonałe oraz w przybliżeniu roztwory rozcieńczone.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama