Reklama

KILOGRAM-SIŁA METR

kilogramometr, kilopondometr, kGm, kp m

jednostka pracy i energii, a także momentu siły i momentu pary sił w układzie jednostek miar MKS. 1 kGm jest równy pracy, jaką wykonuje stała siła 1 kG na drodze 1 m lub momentowi siły 1 kG względem punktu oddalonego o 1 m od prostej, wzdłuż której działa ta siła. kG m łączą z analogicznymi jednostkami z układu SI zależności: dla pracy i energii 1 kG m = 9,80665 J, dla momentu siły 1 kGm = 9,80665 N m.

Reklama

Powiązane hasła:

KILOPONDOMETR, KILOGRAMOMETR

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama