KIRCHHOFFA PRAWA

(elektrotechn.) dwa podstawowe prawa przepływu prądu w obwodach elektr.: 1. pierwsze p.K., zw. prawem węzłów, mówi, że suma natężeń prądów wpływających do węzła (wartości dodatnie) i wypływających z niego (wartości ujemne) jest równa zeru (węzeł jest punktem obwodu rozgałęzionego, w którym schodzą się co najmniej trzy przewodniki); 2. drugie p.K., zw. prawem oczek lub prawem obwodów, głosi, że w dowolnym oczku (obwodzie zamkniętym) rozgałęzionego obwodu suma napięć elektr. odpowiadających poszczególnym odcinkom obwodu jest równa sumie sił elektromotorycznych źródeł energii elektr. znajdujących się w tym obwodzie, przy czym dla dowolnie ustalonego kierunku "obchodzenia" oczka przyjmuje się dla napięć i sił elektromotorycznych znak plus, gdy ich kierunek jest zgodny z ustalonym kierunkiem, i znak minus, gdy jest odwrotnie. Z p.K. wynika także zasada zachowania energii dla obwodów elektr. P.K. (sformułowane 1847 przez G.R. Kirchhoffa) umożliwiają wyznaczenie w złożonych obwodach prądu stałego lub zmiennego quasi-stacjonarnego kierunków i natężeń prądów płynących w każdym rozgałęzieniu obwodu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama