KIRCHHOFFA PRAWO PROMIENIOWANIA

sformułowane 1859 przez G.R. Kirchhoffa prawo głoszące, że stosunek zdolności emisyjnej ciała w zakresie promieniowania cieplnego do jego zdolności absorpcyjnej jest niezależny od rodzaju ciała i dla każdej temperatury i długości fali promieniowania jest równy zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego. Wynika z tego, że im więcej ciało absorbuje promieniowania o danej długości fali, tym więcej będzie po podgrzaniu emitować promieniowania o tej samej długości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama