KRYSTALOGRAFICZNE PRAWA

prawa określające właściwości wewn. i zewn. struktury ciał krystalicznych; prawo sieciowe (prawo A. Bravaisa), symetrii (prawo R.J. Haüya), stałości kątów (prawo N. Stensena), wymiernych wskaźników (prawo R.J. Haüya), pasowe (prawo Ch.S. Weissa).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama