MACHA LICZBA

Ma

wielkość wyrażająca stosunek prędkości płynu lub obiektu poruszającego się w ośrodku ściśliwym do prędkości dźwięku w tym samym punkcie tego ośrodka. L.M. stanowi m.in. kryterium podziału przepływów na poddźwiękowe (Ma < 1) i nadźwiękowe (Ma > 1). Nazwa od nazwiska fizyka E. Macha.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama